O NAMA

DVD Tužno Kroz povijest

Zbog nužne potrebe gašenja i spašavanja imovine mještana sela Tužna još se 1920 ih godina naveliko raspravljalo o potrebi osnivanja vatrogasnog društva.
Ta ideja konačno je ostvarena 1934.g. točnije 22.08.1934 kada je održana osnivačka skupština kojom je na temelju „Pravila DVČ Tužno „ izdanih od strane Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda u Beogradu, zapoćeo rad našeg vatrogasnog društva, i to pod onda uvriježenim imenom „ Dobrovoljna vatrogasna četa u Tužnom „

Zapisnik sa te skupštine poimenično nam navodi osnivače a to su bili :
1. Mato Vidaček, rodom iz Margečana , tadašnji načelnik opčine Vidovec
2. Rihtar Josip, Trgovac i gostioničar u Tužnome, rodom iz Konjšćine
3. Mihalić Anka, poštanska službenica u Tužnome, rodom iz Varaždina
4. Ožeg Vinko, učitelj u Radovanu, rodom iz Varaždina
5. Grđan Lovro, ratar iz Tužna
6. Njegovec Juraj – Đuro, mehaničar bravar, tužanski zet rodom iz Črešnjeva
7. Biškup Stjepan, ratar iz Tužna
8. Kolarek Čiril, ratar iz Tužna
9. Dumbović Čiril, ratar iz Tužna
10. Cuklin Petar, ratar iz Tužna
11. Hajsok Mato, ratar iz Tužna
12. Čus Milan, Ratar iz Tužna
13. Cuklin Stjepan, ratar iz Tužna
14. Dumbović Marko, ratar iz Tužna
15. Drvarić Mato, ratar iz Tužna
16. Čus Ivan, ratar iz Tužna
17. Sudec Stjepan, ratar iz Tužna
18. Hajsok Mirko, ratar iz Tužna
19. Đuras Andro, ratar iz Tužna
20. Đurman Mato, ratar iz tužna
Na istoj sjednici izabrana je i uprava društva i to :
Predsjednik : Mato Vidaček
Zapovjednik : Rihtar Josip
Tajnik : vinko Ožeg
Blagajnica : Mihalić Anka
I tako je sve krenulo, poćeci su bili teški i skromni, počelo se od ničega, ali je krenulo.Za potrebe gašenja požara koristila se ručna pumpa posuđena od DVČ Vidovec, koja se na mjesto požara prevozila konjskom zapregom. Već od početaka izvođene su vježbe sa operativnim članovima, slalo ih se na razne izobrazbe, kupovala se vatrogasna literatura. 1937.g. na ćelo DVČ Tužno dolazi barun Ivan Ožegović iz Bele, koji vodi društvo sve do 1941.g.

DVD Tužno 1941 – 1945
U vrijeme drugog sv, rata DVD Tužno i dalje djeluje samo pod drugim sistemom, vatrogastvo spada pod ministarstvo domobranstva, na čelu društva je povjerenik Juraj Njegovec a svi članovi polažu zakletvu NDH.
Iz Zapovjedništva vatrogasce se redovito poziva na spašavanje unesrećenih tokom Anglo – američkog bombardiranja grada 1943 – 44 i 45 g., raščišćavanja ruševina te pokapanje stradalih osoba.
DVD je bio pod vojnom upravom sve do kraja rata. Članovi razasuti na sve strane, šestero je ih je i stradalo u tom ratnom vihoru.
Od 1945 do 1949 g. DVD zbog ratnih i poratnih prilika ne djeluje, te 1949 stara postava i neki novi članovi ponovo pokreću rad DVD a, tako da se već 1951.g. gradi prvo spremište za opremu, a 1952 nabavljena je prva motorna pumpa „ Rakovica i specijalna zaprežna kola za prijevoz iste. Društvo sve više i više raste i prisutno je u svim sferama života u selu.
1963.g. samodoprinosom mještana sagrađen je prvi vatrogasni dom DVD a Tužno, Kroz 1960 – te godine kontinuirano se vrše vježbe operativaca, osposobljava se sve veći broj mještana za zvanje vatrogasac.
1970.g. nabavljen je agregat Rosenbauer koji je društvo koristilo sve do 2000.g.
1971.g. Nabavlja se prvo kombi vozilo IMV, sa svom pripadajućom opremom
Do 1980 konstantno raste broj članova DVD –a, javlja se i prva natjecateljska ekipa koja je u to vrijeme postizala zapažene rezultate a ti korijeni sežu i do danas.
1980 ih godina ponovnim samodoprinosom obnavlja se i proširuje vatrogasni dom
1987 nabavljeno je navalno kombi vozilo TAM 80 koje koristimo sve do 2004.g.
Od 1991 g. početkom rata u RH dolazi do blage stagnacije rada u DVD u . Na samom početku Vatrogasci DVD a Tužno prvi su krenuli sa osiguranjem svojeg mjesta stražama, izradom grudobrana, stvaranjem 104 brigade ona se smještava u naš dom, moramo spomenuti da smo skupa sa njima čuvali i branili naš kraj , nakon toga dosta ljudi odlazi u razne postrojbe i sudjeluje u ratu, dvojica naših članova Josip Grđan i Stjepan Biškup položili su život na oltar domovine .
Po završetku rata DVD dobiva novu upravu i kreće se novim smjerom, koji uključuje neprestan razvoj društva.
2000.g. iz Donacije MUP a dobiven je novi agregat Rosenbauer FOX I
2001.g. uz pomoć Općine Vidovec vrši se obnova našeg doma i izgradnja vatrogasnog spremišta.
2004.g. Kupljeno je navalno vozilo TAM 130 koje je opremljeno sa cisternom od 2000 lit. Vode, kasnijom opremanjem vozilo je spremno za izvršavanje svih vrsta intervencija od gašenja požara, tehničkih intervencija spašavanja iz dubine i visine te rada u noćnim uvjetima budući da je opremljeno generatorom el. Energije .
Danas je DVD moderno vatrogasno društvo sa stalnim rastom, kojeg postiže školovanjem kadrova, tako da se možemo pohvaliti da ove 2017.g. naš DVD ima 8 časnika I Kl., 6 dočasnika I Kl. 3 dočasnika, 12 vatrogasaca I Kl. I 30 –ak vatrogasaca. Trenutno imamo 14 operativnih vatrogasaca sa lječnićkim pregledima, koji su završili razne specijalnosti kao što su strojar, rad sa dišnim spravama, pružanje prve pomoći. Spremnih u svakom trenutku izaći na bilo koju vrstu intervencije u samom naselju Tužno a i šire. Isto tako posjeduje svu vrstu opreme za gašenje požara, rada na poplavama, izvlačenje unesrećenih i sl.
Najveće bogatstvo DVD a Tužno su natjecateljske ekipe podmlatka i mladeži s kojima se neprestano radi i educira, što je zadaća četvero voditelja, koji su u tu svrhu završili i tečajeve te edukacije za voditelje mladeži. Trenutno imamo 3 ekpe podmladka i dvije ekipe mladeži, što je više od 50 – ero djece. Unatrag 20 g. te ekipe postigle su ogromne rezultate, a što je ponajprije vidljivo iz stotinjak pehara osvojenih na raznim takmičenjima u tom razdoblju.
DVD Tužno već punih 85 godine stoji na pomoć svima i svakome vodeći se starim vatrogasnim motom:
Vatru gasi – brata spasi !

Mario Hosni